Omladinska zadruga Indeks

Untitled-7Untitled-3Untitled-4Untitled-5Untitled-6
 

Propisi

IZVOD IZ ZADRUŽNIH PRAVILA

Prava zadrugara:

– da bira i bude biran u organe Zadruge
– da bude informisan o Zadruzi
– da dobije nalog za isplatu neto zarada najkasnije narednog radnog dana po uplati fakture od strane poslodavca
– na sredstva i mere zaštite na radu
– na osiguranje u slučaju povrede na radu

Obaveze zadrugara:

– da se pridržava odredbi Zadružnih i Opštih pravila
– da čuva ugled Zadruge i zadrugarstva
– da neguje principe solidarnosti i druge zadružne principe
– da se pridržava radne i tehnološke discipline kod poslodavca
– da iz bruto zarade podmiri zakonske obaveze (porezi i doprinosi) i članski doprinos za troškove poslovanja i druge zajedničke potrebe u visini koju utvrdi Savez

Propisi koji se odnose na rad i poslovanje omladinskih i studentskih zadruga su:
1. Zakon o zadrugama..…………………………………………………………………..(Sl. list SRJ br. 41/96 i 12/98)
2. Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarastva  ……………….(Sl.list SRJ br.20/98)
3. Opšta pravila o izmenama i dopunama Opštih pravila omladinskog zadrugarstva …..(Sl.glasnik RS br.47/2010)
4. Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (prečišćen tekst) (Sl.list SRJ br.20/98 i Sl.glasnik RS br.47/2010)
5. Pravila o zadružnoj reviziji omladinskih i studentskih zadruga……..(Sl.list SRJ br. 21/98)
6. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i postupku sticanja i gubljenja zvanja revizora
7. Pravilnik o utvrđivanju troškova za vršenje revizije