dsfdsfs

[mortgagecalculator]

 

Омладинска задруга „Индекс“ основана је пре 22 годинe (1992) сa циљем да студентима, ученицима и незапосленим младим људима омогући да својим радом дођу до додатних средстава за школовање, егзистенцију, повећање кућног буџета и додатног џепарца.

Директор зардуге је Љубомир Дабовић дипл. инж.

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА ИНДЕТИФИКАЦИЈУ

Пословно име: Омладинска задруга „Индекс“

Седиште: Београд, Јужни булевар бр. 69

Телефон: 011 6455 592; 011 6439 998

Факс: 011 6438 081

E-mail: ozindeks@beotel.net

Шиф. и назив дел.: 8299 Остале услужне актив. и подршка пословању

Обавезник ПДВ: Да

ПИБ: 102055205

Матични број: 07789106

Текући рачун: 330-4009464-85 Credit Agricole Bank

Scroll to Top