Подаци о фирми

Untitled-7Untitled-3Untitled-4Untitled-5Untitled-6
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА ИНДЕТИФИКАЦИЈУ

Пословно име: Омладинска задруга „Индекс“

Седиште: Београд, Јужни булевар бр. 69

Телефон: 011 6455 592; 011 6439 998 Факс: 011 6438 081

Директор: дип.инж. Љубомир Дабовић

E-mail: ozindeks@beotel.net

Шиф. и назив дел.: 8299

Остале услужне актив. и подршка пословању

Обавезник ПДВ: Да

ПИБ: 102055205 Матични број: 07789106

Текући рачун: 330-4009464-85 Credit Agricole Bank

Scroll to Top