Vaš partner za privremene i povremene poslove

Angažujte nove radnike

Imajući u vidu potrebe tržišta, obezbeđujemo jeftin, moderan i fleksibilan model u zapošljavanju mladih na privremenim i povremenim poslovima sa sledećim prednostima za naše klijente:

Scroll to Top