Omladinska zadruga Indeks

Чланство у омладинској задрузи „Индекс“ се заснива на добровољности и могу га остварити студенти, ученици и лица која нису у радном односу од 15 до 30 година старости.

Задруга обезбеђује разне врсте повремених и привремених послова који су потребни предузећима и установама за обављање своје делатности.

За учлањење у омладинску задругу „Индекс“ су потребна следећа документа: лична карта, индекс, ђачка књижица или радна књижица за лица која немају статус студента или ученика.

До посла се долази након учлањења у задругу, где се врши евиденција и уписује жеља за врстом посла и дужина трајања, тако да задруга по добијању посла обавештава задругара телефонским путем.

Приликом учлањења у задругу, не узима се чланарина, већ се одбија од прве зараде.

Уколико желите да себи обезбедите додатна средства за своје потребе то можете остварити својим радом преко омладинске задруге „Индекс“. Задруга ради сваког радног дана од 08 до 15 часова.

Како да постанеш члан ОЗ Индекс?

 

Поштовани, Ваше попуњавање онлајн формулара, односно Ваш упис у нашу базу података даје нам увид у Ваш профил и знање и знатно нам олакшава поступак обраде Ваших података и представљање Ваших података потенцијалним послодавцима. Зато Вас молимо да формулар попуните у целости.

 

 

 

Име (обавезно)

Презиме (обавезно)

Датум рођења (обавезно)

JMBG

Адреса

Град

Образовање

Телефон

Е - пошта (обавезно)

Пол

Возачка дозвола

Санитарна књижица

Радна књижица

Назив средње школе

Назив факултета или више школе

Тренутни радни статус

Тражим посао (држите дугме CTRL за одабир више одговора)

Страни језици

Знање рада на рачунару

Радно искуство

Додатно образовање

Опис пријаве

Ваш CV на српском

Ваш CV на енглеском